zdravotní pojišťovny v čr

Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Česká národní zdravotní pojišťovna

Česká národní zdravotní pojišťovna v dnešní době již neexistuje, přičemž její činnost byla ukončena třicátého prvního července toku 2009, a to Ministerstvem zdravotnictví České republiky.Nebylo tak však žádní trvalé ukončení, neboť k tomuto datu došlo ke sloučení celkově tří tehdejších pojišťoven, přičemž z nich vzešla pojišťovna jedna, která v současné době nese název Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

V současné době se jedná o třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnu v České republice, přičemž disponuje více než sedmi set třiceti tisíci pojištěnci. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké informace o této pojišťovně, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky, které naleznete na internetové adrese zpma.cz. Pokud se tedy na stránky podíváte, tak Vás přivítá velice přehledný a jednoduchý design, přičemž na horní straně těchto stránek naleznete základní menu, které je rozděleno do mnoha přehledných kategorií a podkategorií.

V prvé řadě se jedná o kategorie, jako například Pojištěnci, kde se například dozvíte, jak se stát pojištěnce české národní zdravotní pojišťovny, bonusy a programy, jaké můžete získat, základní informace o pojištění, o online službách a spoustu dalšího.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Hutnická zdravotní pojišťovna

Hutnická zdravotní pojišťovna jako taková v dnešní době již neexistuje. V současné době se jedná o takzvanou Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je v současné době třetím největším pojišťovnickým institutem v České republice, přičemž má celkově více než sedm set třicet tisíc pojištěnců. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je samozřejmě také členem instituce s názvem Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, přičemž její kód je 205.

A jak tedy tato pojišťovna vznikla. Nevznikla jako instituce nová, nýbrž sloučením tří tehdejších pojišťoven. Jednalo se tenkrát o Českou národní zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Angel a právě Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. Toto rozhodnutí o sloučení těchto tři pojišťoven vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Pokud byste se chtěli dozvědět nějaké informace o této pojišťovně, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky pojišťovny, které naleznete na internetové adrese hzp.cz. Naleznete zde spoustu informací o historii této instituce, tak informace, jak se stát klientem této pojišťovny, služby, akce a bonusy, které tato pojišťovna nabízí a spoustu dalších užitečných informací.

Vložil Pojišťovny u nás | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovna Škoda

Zdravotní pojišťovna Škoda je zaměstnaneckou pojišťovnou, která funguje na českém trhu již dlouhých dvacet let. Založena byla patnáctého desátý roku 1992. Zdravotní pojišťovna Škoda se vyznačuje několika hlavními cíli, které se snaží plnit a dodržovat.

V prvé řadě se jedná například o udržování finančního zdraví ZPŠ, dále například o vytvoření základní sítě smluvních zdravotnických zařízení. Dále nám také garantuje kvalitu, dostupnost a bezpečnost při poskytování péče o zdraví.

Hlavním záměrem Zdravotní pojišťovny Škoda je profilování se jako regionální silná zdravotní pojišťovna, která by měla zabezpečovat potřebnou, kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro své klienty. Na oficiálních internetových stránkách této společnosti můžete využívat také poměrně veliké množství služeb online. Jedná se například o takzvanou Kartu mého srdce, což je vlastně zabezpečený elektronický průvodce péče o Vaše zdraví.

Dále, pokud se podíváte na internetové stránky této pojišťovny, tak zde naleznete samozřejmě další veliké množství informací. Dozvíte se zde například něco z historie této pojišťovny, informace, jak se stát klientem a spoustu dalšího.

Vložil Pojišťovny u nás | Štítek , , , | Zanechat komentář

Česká zdravotní průmyslová pojišťovna

Česká zdravotní průmyslová pojišťovna byla v České republice založena prvního prosince roku 1992, avšak na začátku neměla dnešní název, nýbrž byla založena pod názvem Hutnická zaměstnanecká pojišťovna.

Česká zdravotní průmyslová pojišťovna má jistou organizační struktura, přičemž je rozdělena do několika základních úseků. Jedná se o Úsek finanční, Úsek generálního ředitele, Úsek zdravotní, Úsek strategie, Úsek obchodní a Úsek divizí.

Česká zdravotní průmyslová pojišťovna má také několik hlavních orgánů, které vlastně celou organizaci řídí. Jedná se o správní radu Česká zdravotní průmyslová pojišťovna, dále výbor pro audit, rozhodčí orgán Česká zdravotní průmyslová pojišťovna, dozorčí radu Česká zdravotní průmyslová pojišťovna a generálního ředitele Česká zdravotní průmyslová pojišťovna.

Pokud byste se chtěli k České zdravotní průmyslové pojišťovně registrovat, tak se jedná o velice jednoduchý úkon.Stačí Vám vyplnit pouze jednoduchý registrační online formulář, kde vyplníte všechny základní potřebné údaje. Jakmile toto uděláte, tak Vám bude emailem zasálán aktivační kód, pomocí kterého dokončíte registraci.

Vložil Pojišťovny u nás | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Změna zdravotní pojišťovny

Změna zdravotní pojišťovny je jednou z věcí, kterou byste si měli vždy pořádně rozmyslet a to z jednoho prostého důvodu. O změnu zdravotní pojišťovny totiž můžete zažádat pouze jednou ročně, přičemž vždy musí být tato žádost podána k prvnímu lednu následujícího roku.

Tuto přihlášku pak může podat samozřejmě pojištěnec samotný nebo zákonný zástupce tohoto pojištěnce. Dalším pravidlem je také to, že přihláška musí být podána nejpozději šest měsíců před dnem, kdy chcete aby byla změna uskutečněna.

Jak již bylo řečeno výše, přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny můžete podat pouze jednu. Pokud jich podáte více, tak bude vždy brán ohled pouze na přihlášku, která byl zaregistrována jako první. A to i v tom případě, kdybyste další přihlášky podali ve správném termínu. Pokud tedy zažádáte o změnu zdravotní pojišťovny, tak Vám musí pojišťovna vždy vyhovět, bez ohledu na Vaše důvody.

Jakmile máte smlouvu s nějakou zdravotní pojišťovnou, tak tuto nesmí pojišťovna nikdy sama ukončit. Smlouva končí buď Vaší zásluhou nebo likvidací pojišťovny samozřejmě.

Zajímavá situace nastává také například u narozeného dítěte, u kterého nemáte právo volit nějakou pojišťovnu. Dítě se totiž stává pojištěncem pojišťovny, u které je zaregistrována jeho matka.

Vložil Změna pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku je částka, kterou zaměstnanci vrací zaměstnavatel, jestliže za rok přesáhne určitou částku. Za rok 2012 byla tato částka vyměřena na 1 809 864 korun. Můžou však nastat dvě situace.

Pokud zaměstnanec dosáhl na tento vyměřovací základ u jednoho jediného zaměstnavatele, tak mu zaměstnavatel nemá povinnost nic vracet, neboť žádný přeplatek nevzniká. Druhá situace však nastává, jestliže zaměstnanec má během jednoho roku příjmy od více zaměstnavatelů.

Tedy například má více pracovních poměrů, má určité funkce v dozorčí radě, představenstvu, zastupitelstvu, občanském sdružení a tak podobně. Jestliže dosáhne součet všech vyměřovacích základů na částku 1 809 864, tak má pojištěný nárok na to, aby mu byl vrácen přeplatek. Pokud bychom se měli bavit o výši takového přeplatku, tak se nejedná samozřejmě o plnou částku, o kterou tento limit překročí.

Jedná se o pouhá čtyři a půl procenta z této částky. Jestliže se chcete o této problematice dozvědět více informací, tak můžete prolézt například internet nebo se můžete poptat svých známých, či kamarádů, kteří do této problematiky trochu vidí.

Vložil Platba pojistného | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Hromadné oznámení zaměstnavatele je formulářem, jehož vydávání je jednou ze základních povinností zaměstnavatele. Jednotlivé oznámení mají různé písmenové kódy, které se všeobecně používají.

Máme například kód P, který značí nástup zaměstnancem do zaměstnání, který má trvalý pobyt v České republice nebo také nástup zaměstnance, který má dlouhodobý pobyt na území České republiky a přestupuje k ČPZP.

Dále máme kód A, který označuje nástup občana Evropské Unie do zaměstnání, přičemž je tento zaměstnanec pojištěný v České republice. Pak je kód C, který označuje situaci, kdy se přihlásí zaměstnanec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky a pochází ze země mimo EU.

Zajímavým kódem je pak také například kód O, který označuje takzvané jednodenní zaměstnaní, tedy když vznikne jeden den pracovní poměr a ještě ten den je tento pracovní poměr ukončen. Takových kódů je samozřejmě poměrně veliké množství.

Pokud se chcete podívat a přečíst si všechny informace o těchto kódech a co znamenají, můžete se podívat například na internetové stránky České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Vložil Zaměstnavatelská oznámení | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Povinnost pravidelně platit pojistné mají všichni zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří mají účast v důchodovém a nemocenském pojištění. Dále také samozřejmě OSVČ, neboli osoby samostatně výdělečně činné a v neposlední řadě také lidé, kteří si dobrovolně zřídili důchodové pojištění.

Pokud jde o počítání pojistného, tak to funguje na principu stanovených procent z vyměřeného základu za období. U zaměstnanců je rozhodné období jeden měsíc, za který se pak musí pojistné zaplatit. U osob samostatně výdělečně činných je toto rozhodné období jeden kalendářní rok.

Pokud bychom se měli bavit o sazbách pojistného z vyměřovacích základů, tak máme celkově čtyři sazby. V prvé řadě máme zaměstnavatele, u kterého je to dvacet pět procent.

Dále máme zaměstnance, u kterého je to šest a půl procenta, což jde na důchodové pojištění. Poté máme osoby samostatně výdělečně činné a u těchto je tato sazba 29,2 procenta. Pokud bychom ještě brali osoby, kteří si dobrovolně platí důchodové pojištění, tak zde je sazba dvacet osm procent.

Vložil Platba pojistného | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Přihláška do registru zaměstnavatelů

Přihláška do registru zaměstnavatelů je formulářem, který slouží především zaměstnavatelům a zaměstnávajícím osobám, které mají nějakou účast na nemocenském pojištění.

Jakmile tato účast na nemocenském pojištění vznikne, tak se musí zaměstnávající osoba nejpozději do osmi kalendářních dnů přihlásit u příslušných okresních sprav sociálních zabezpečení do registrů zaměstnavatelů, neboli tedy OSSZ.

Zaměstnavatelem je pak myšlena fyzická nebo právnická osoba, která má pod sebou alespoň jednoho zaměstnance. Podíváme se na stručný návod, jak tento formulář vyplnit. V prvé řadě si musíte tento formulář stáhnout, což můžete například na internetových stránkách businessinfo.cz. Celý formulář můžete v pohodě vyplnit doma na svém počítači nebo notebooku.

Pokud budete chtít vložit nějaký údaj, tak jednoduše kliknete na příslušné políčko a můžete ho vyplnit. Jakmile formulář celý vyplníte, tak můžete formulář uzamknout tím, že kliknete na tlačítko “odeslat formulář.” Jakmile však toto uděláte, tak již nebudete moci měnit zadané údaje, takže si raději před uzamčením formuláře vše projděte ještě jednou.

Vložil Zaměstnavatelská oznámení | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Portál zdravotních pojišťoven

Portál zdravotních pojišťoven neboli Portál ZP je internetovou aplikací, kterou bychom mohli přirovnat například k internetovému bankovnictví. Tento portál umožňuje svým uživatelům snadno, rychle, bezpečně a pohodlně vyřídit agendu celkově se sedmi pojišťovnami v České republice.

Jedná se právě například o Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Revírní bratrskou pokladno-zdravotní pojišťovnu.

Dále Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a nakonec Zdravotní pojišťovnu Metal – Aliance. Roku 2009 pak přistoupila také pojišťovna Média. Portál zdravotních pojišťoven je integrovaná  webová aplikace, která má sloužit především ke komunikaci mezi zdravotní pojišťovnou a lékařem, zaměstnavatelem nebo klasickým pojištěncem. Prostřednictvím tohoto portálu pak zdravotní pojišťovny získávají určité informace od svých klientů.

Jedná se o informace, jako například hlášení o platbách zdravotního pojištění, vyúčtování zdravotní péče od lékařů a tak podobně. Těchto služeb je opravdu veliké množství, přičemž na kompletní seznam se můžete podívat na oficiálních stránkách, které naleznete na internetové adrese portalzp.cz.

Vložil Pojišťovní instituce, Změna pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář