Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Archív kategorií: Platba pojistného

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku je částka, kterou zaměstnanci vrací zaměstnavatel, jestliže za rok přesáhne určitou částku. Za rok 2012 byla tato částka vyměřena na 1 809 864 korun. Můžou však nastat dvě situace.

Pokud zaměstnanec dosáhl na tento vyměřovací základ u jednoho jediného zaměstnavatele, tak mu zaměstnavatel nemá povinnost nic vracet, neboť žádný přeplatek nevzniká. Druhá situace však nastává, jestliže zaměstnanec má během jednoho roku příjmy od více zaměstnavatelů.

Tedy například má více pracovních poměrů, má určité funkce v dozorčí radě, představenstvu, zastupitelstvu, občanském sdružení a tak podobně. Jestliže dosáhne součet všech vyměřovacích základů na částku 1 809 864, tak má pojištěný nárok na to, aby mu byl vrácen přeplatek. Pokud bychom se měli bavit o výši takového přeplatku, tak se nejedná samozřejmě o plnou částku, o kterou tento limit překročí.

Jedná se o pouhá čtyři a půl procenta z této částky. Jestliže se chcete o této problematice dozvědět více informací, tak můžete prolézt například internet nebo se můžete poptat svých známých, či kamarádů, kteří do této problematiky trochu vidí.

Vložil Platba pojistného | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Povinnost pravidelně platit pojistné mají všichni zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří mají účast v důchodovém a nemocenském pojištění. Dále také samozřejmě OSVČ, neboli osoby samostatně výdělečně činné a v neposlední řadě také lidé, kteří si dobrovolně zřídili důchodové pojištění.

Pokud jde o počítání pojistného, tak to funguje na principu stanovených procent z vyměřeného základu za období. U zaměstnanců je rozhodné období jeden měsíc, za který se pak musí pojistné zaplatit. U osob samostatně výdělečně činných je toto rozhodné období jeden kalendářní rok.

Pokud bychom se měli bavit o sazbách pojistného z vyměřovacích základů, tak máme celkově čtyři sazby. V prvé řadě máme zaměstnavatele, u kterého je to dvacet pět procent.

Dále máme zaměstnance, u kterého je to šest a půl procenta, což jde na důchodové pojištění. Poté máme osoby samostatně výdělečně činné a u těchto je tato sazba 29,2 procenta. Pokud bychom ještě brali osoby, kteří si dobrovolně platí důchodové pojištění, tak zde je sazba dvacet osm procent.

Vložil Platba pojistného | Štítek , , , , | Zanechat komentář