zdravotní pojišťovny v čr

Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Srovnání zdravotních pojišťoven 2013

Zdravotní pojišťovny jsou specializované finanční a zdravotní instituce, které mají jeden hlavní úkol, a to provádět všeobecné zdravotní pojištění. Volba pojišťovny je pak samozřejmě volbou každého z nás, přičemž si můžeme vybrat tu, která nám nabídne ty nejlepší podmínky a služby.

Podívejme se na seznam zdravotních pojišťoven u nás v České republice. Následující pojišťovny se váží k datu prvního října roku 2012. Od té doby je v České republice celkově sedm funkčních zdravotních pojišťoven.

  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, stavebnictví a pojišťoven
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Revírní bratrská pokladna

Do této doby fungovala například také zdravotní pojišťovna Média, která však zanikla 28. března roku 2011. Bylo to z toho důvodu, že nedosáhla na minimální počet pojištěnců, který je stanoven na sto tisíc. Klienti této pojišťovny pak automaticky přešli pod Veřejnou zdravotní pojišťovnu.

Další pojišťovnou, která zanikla, je pak Metal – Aliance, u které proběhla fúze s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Co proplácí Všeobecná zdravotní pojištovna

Všeobecná zdravotní pojištovna je největší zdravotní pojišťovnou, která se nachází v České republice, přičemž o její zřizování se stará stát České republiky.

Její zřízení se datuje or prvního ledna roku 1992, přičemž je zřízena podle zákona číslo 551 / 1991.

Tímto zákonem se pak také řídí registr lidí, kteří jsou zde pojištění. Pokud bychom se měli bavit o počtu klientů, tak se jedná o opravdu veliké číslo, které se pohybuje kolem šesti a půl milionu.

Všeobecná zdravotní pojištovna je také členem nemocenských pojišťoven a Asociace neziskových mezinárodních pojišťoven. Všichni klienti Všeobecné zdravotní pojištovna se pak mohou spolehnout samozřejmě na kvalitní a odbornou péči, která je zřizována pomocí opravdu široké sítě poboček.

Všeobecná zdravotní pojištovna má také největší síť zdravotnických zaříezní a poskytuje svým pojištěncům garanci výborné a precizní zdravotní péče. Všeobecná zdravotní pojištovna je pak dále také členem skupiny EHFCN, což je evrospká síť, která bojuje proti korupci a podvodům ve zdravotnickém průmyslu.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Co hradí vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna je jednou z resortních zdravotních pojištěn, která působí na území České republiky. Tato pojišťovna spolupracuje s Armádou České republiky a také s Ministerstvem obrany České republiky.

Pokud jde o založení této pojišťovny, tak to se datuje k roku 1992, přičemž jako taková funguje od prvního dne roku 1993, kdy vznikl také současný systém financování zdravotnictví. Samozřejmou činností této pojišťovny je přirozeně hradit zdravotní péči poskytovatelům a také vybírat pojistné od plátců.

Toto jsou vlastně úkony, které zákon ukládá všem pojišťovnám. Kromě tohoto však plní ještě další činnosti. V prvé řadě například vytváří a spravuje fond, který zprostředkovává úhrady zdravotního pečování, které hradí Ministerstvo obrany České republiky.

Dále také vytváří fond, ze kterého se hradí preventivní péče, která je poskytována nad rámce preventivních péčí, které jsou pak dále hrazeny ze zdravotního pojištění pro vojenské jednotky, které jsou v aktivní službe a také pro studenty studující na vojenských školách. Poslední funkcí této pojišťovny je pak zprostředkovávat úhrady na zdravotní péči, která je hrazena Ministerstvem obrany České republiky.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovny v ČR

Zdravotní pojišťovny v České republice jsou zdravotními a finančními institucemi, přičemž jejich hlavní úkol je provádění všeobecného zdravotního pojištění. Všechny způsoby a rozsahy tohoto zdravotního pojištění jsou pak dány právními platnými normami.

Pokud bychom se měli podívat na seznam pojišťoven, které v současné době v České republice fungují, tak by se jednalo o Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců pojišťoven, bank a stavebnictví, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Dále Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda. Pokud bychom se měli podívat na funkce, které pojišťovny v České republice zajišťují, tak těch je samozřejmě poměrně veliké množství. Jedná se například hrazení zdravotní péče podle smluv, jež mají pojišťovny uzavřené se zdravotnickými institucemi, dále o vybírání zdravotního pojištění od zaměstnavatelů pojištěnců, pojištěnců samotných a také České republiky. Dále se také starají o hrazení nákladů v případě neodkladného léčení pojištěných, a to jak v České republice, tak také v cizině. Další věcí je také vybírání náhrad a regresů v případech, kdy je cizí zavinění.

Jedná se tedy například o pracovní úrazy, nehody, nemoci a poranění, které vznikly v důsledku trestné činnosti a spoustu dalších věcí. Vy si samozřejmě můžete vybrat, jakou pojišťovnu si vyberete, a to například podle nabízených služeb, bonusů a tak podobně.

Vložil Seznam pojišťoven, Změna pojišťovny | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou České republiky, přičemž v současné době má něco kolem jednoho milionu klientů ze všech koutů České republiky. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má zvláštní kód s číslem 205.

Jedná se o pojišťovnu, která vznikla třicátého prvního července roku 2009, a to sloučením tří pojišťoven. Jednalo se o pojišťovny Zdravotní pojišťovna Angel, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna a Česká národní zdravotní pojišťovna.

Roku 2012 se pak ještě přidala pojišťovna Metal Alianz. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké další informace o této České zdravotní průmyslové pojišťovně, tak se můžete podívat na její oficiální internetové stránky, které naleznete na internetové adrese zpma.cz. Pokud se tedy podíváte na stránky, tak Vás přivítá klasický jednoduchý a přehledný design, přičemž hned na první stránce máte na výběr z několika kategorií, které jsou zde přehledně rozděleny.

Jedná se například o kategorii Firmy, kde se dozvíte o možnostech pojištění zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných, ověřování pojištěnců a tak podobně. Další kategorií jsou zde například Pojištěnci, kde se dozvíte, jak se vlastně můžete stát klientem České průmyslové zdravotní pojišťovny a tak podobně.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovna Ministerstvo Vnitra

Zdravotní pojišťovna Ministerstvo Vnitra České republiky je zdravotnickou pojišťovnou, která byla založena ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Zdravotní pojišťovna Ministerstvo Vnitra je druhá největší zdravotní pojišťovna v České republice. Pojišťovna funguje v České republice od roku 1993, tedy přesně od založení samostatného Českého státu.

V současné době má pojišťovna zhruba přes jeden milion klientů po celé České Republice.

Celkově dále Zdravotní pojišťovna Ministerstvo Vnitra disponuje osmi hlavními pobočkami a osmdesáti teritoriálními pracovišti po celé České republice. Pokud se chcete podívat na více informací o této pojišťovně, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky, které naleznete na internetové adrese zpmvcr.cz.

Pokud se tedy podíváte na tyto stránky, tak Vás přivítá velice příjemný a jednoduchý design, přičemž hned na hlavní stránce naleznete několik hlavních a přehledných kategorií. Jedná se například o kategorii Pojištěnci, kde naleznete informace jako například jak se stát pojištěncem, výhody pro pojištěnce a seznam všech poboček včetně otevíracích dob.

Dále kategorie Plátci, které naleznete informace pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a tak podobně. Další kategorií jsou Lékaři, kde naleznete všechny informace pro lékaře.

Vložil Pojišťovní instituce | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je resortní zdravotní pojišťovnou, která ve své podstatě spolupracuje s Armádou České republiky a samozřejmě také s Ministerstvem obrany České republiky. V České republice se Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky vyskytuje již od roku 1992.

Pojišťovna samozřejmě plní základní úkol, kterým je běžná činnost klasické pojišťovny, avšak na rozdíl od ostatních pojišťoven, toho má na starosti o něco více. Jedná se například o činnosti, jako správa a vytváření fondu, pomocí kterého zprostředkovává zdravotní péče.

Ta je hrazená Ministerstvem obrany České republiky, dále také obecně zprostředkovává úhradu zdravotní péče, která je hrazená Ministerstvem obrany České republiky. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky také vytváří fond, ze kterého je hrazena preventivní péče pro vojáky v aktivní službě a také pro studenty vojenských škol. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké další informace o této zdravotní pojišťovně, tak se můžete mrknout na oficiální internetové stránky této pojišťovny, které naleznete na internetové adrese vozp.cz.

Naleznete zde například něco z historie této nejdéle působící pojišťovny v České republice, informace pro klienty, pro plátce a spoustu dalších informací.

Vložil Pojišťovní instituce | Štítek , , , , | Zanechat komentář

OZP zdravotní pojišťovna

OZP, neboli celým názvem Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců pojišťoven, bank a stavebnictví je českou zdravotní pojišťovnou, přičemž její specifický kód je číslo 207. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců pojišťoven, bank a stavebnictví je členem instituce, jež nese název Svaz zdravotních pojišťoven České republiky.

V dnešní době je to třetí největší zaměstnanecká pojišťovna, která má své pobočky opravdu po celé České republice, nejen v Praze. Dále také například v Ostravě, Brně, Opavě, Táboře, Českých Budějovicích.

Dále v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Plzni, Liberci, Berouně, Zlíně, Olomouci, Jihlavě, Pardubicích, Karlových Varech a tak dále.

Pokud se budete chtít dočíst o dalších informacích o této pojišťovnické instituci, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky této pojišťovny, které naleznete na internetové adrese ozp.cz. Pokud se tedy mrknete na stránky, tak Vás přivítá velice příjemný a jednoduchý design, přičemž zde naleznete několik hlavních přehledných kategorií, podle kterých si vyberete, co vlastně potřebujete. Naleznete zde informace pro klienty, pro plátce, pro lékaře, portál pro elektronickou komunikaci a spoustu dalších informací.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší zdravotní pojišťovnou v České republice, která je zřizována státem a zajišťuje zdravotní veřejné pojištění. Tato státní pojišťovnická instituce vznikla prvního ledna roku 1992.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je členem Asociace neziskových mezinárodních  nemocenských a neziskových pojišťoven a v současné době má něco kolem šest a půl milionu klientů. Klienti této pojišťovny se mohou spolehnout na veliké množství věcí. Jedná se například o to, že pojišťovna má jednu z nejširších sítí smluvních zdravotnických zařízení.

Dále že garantuje kvalitní pečování o své pojištěnce, a to prostřednictvím široké sítě poboček po všech koutech České republiky a tak podobně. Všeobecná zdravotní pojišťovna je také členem organizace, která má název Evropská síť proti korupci a podvodu ve zdravotnictví. Pokud byste se chtěli podívat a přečíst další veliké množství informací o této pojišťovně, tak se můžete podívat na internetové stránky, které naleznete na internetové adrese vzp.cz.

Naleznete zde několik pár hlavních a přehledných kategorií, podle kterých se můžete orientovat. Jedná se například o rozdělení informací pro klienty, plátce, poskytovatele a tak podobně.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovna Metal Aliance

Zdravotní pojišťovna Metal Aliance je pojišťovnou, která v dnešní době již neexistuje, neboť proběhlo prvního desátý roku 2012 sloučení s jinou pojišťovnou, a to s Českou zdravotní průmyslovou.

Všichni klienti tedy, kteří patřili pod pojišťovnu Metal Alianz, automaticky přešli pod Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Jestliže jste tedy využívali například internetových služeb pojišťovny Metal Alianz, tak ty teď naleznete na oficiálních internetových stránkách České zdravotní průmyslové pojišťovny, které naleznete na internetové adrese zpma.cz.

Dozvíte se zde také odpovědi na spoustu otázek, které toto sloučení dvou pojišťoven vyvolalo. Jedná se například otázky, jako proč se vlastně tyto dvě zdravotní pojišťovny sloučily nebo jestli se musíte jít přehlásit do české zdravotní průmyslové pojišťovny.

Dále jestli Vás ošetří Vaši stávající doktoři, jestli musíte svému zaměstnavateli hlásit změnu pojišťovny a tak podobně. Dále se zde můžete podívat například na aktuální nabídky preventivních programů, jakým způsobem získáte nový průkaz pojištěnce, co se stane, když Váš ošetřující lékař nemá s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou smlouvu a spoustu dalších užitečných informací.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář