Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Archív štítků: zdravotní pojišťovny

Srovnání zdravotních pojišťoven 2013

Zdravotní pojišťovny jsou specializované finanční a zdravotní instituce, které mají jeden hlavní úkol, a to provádět všeobecné zdravotní pojištění. Volba pojišťovny je pak samozřejmě volbou každého z nás, přičemž si můžeme vybrat tu, která nám nabídne ty nejlepší podmínky a služby.

Podívejme se na seznam zdravotních pojišťoven u nás v České republice. Následující pojišťovny se váží k datu prvního října roku 2012. Od té doby je v České republice celkově sedm funkčních zdravotních pojišťoven.

  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, stavebnictví a pojišťoven
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Revírní bratrská pokladna

Do této doby fungovala například také zdravotní pojišťovna Média, která však zanikla 28. března roku 2011. Bylo to z toho důvodu, že nedosáhla na minimální počet pojištěnců, který je stanoven na sto tisíc. Klienti této pojišťovny pak automaticky přešli pod Veřejnou zdravotní pojišťovnu.

Další pojišťovnou, která zanikla, je pak Metal – Aliance, u které proběhla fúze s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovny v ČR

Zdravotní pojišťovny v České republice jsou zdravotními a finančními institucemi, přičemž jejich hlavní úkol je provádění všeobecného zdravotního pojištění. Všechny způsoby a rozsahy tohoto zdravotního pojištění jsou pak dány právními platnými normami.

Pokud bychom se měli podívat na seznam pojišťoven, které v současné době v České republice fungují, tak by se jednalo o Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců pojišťoven, bank a stavebnictví, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Dále Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda. Pokud bychom se měli podívat na funkce, které pojišťovny v České republice zajišťují, tak těch je samozřejmě poměrně veliké množství. Jedná se například hrazení zdravotní péče podle smluv, jež mají pojišťovny uzavřené se zdravotnickými institucemi, dále o vybírání zdravotního pojištění od zaměstnavatelů pojištěnců, pojištěnců samotných a také České republiky. Dále se také starají o hrazení nákladů v případě neodkladného léčení pojištěných, a to jak v České republice, tak také v cizině. Další věcí je také vybírání náhrad a regresů v případech, kdy je cizí zavinění.

Jedná se tedy například o pracovní úrazy, nehody, nemoci a poranění, které vznikly v důsledku trestné činnosti a spoustu dalších věcí. Vy si samozřejmě můžete vybrat, jakou pojišťovnu si vyberete, a to například podle nabízených služeb, bonusů a tak podobně.

Vložil Seznam pojišťoven, Změna pojišťovny | Štítek , , , , , | Zanechat komentář