Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Kódy zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny jsou specializované finanční a zdravotní zařízení, přičemž hlavní úkol zdravotních pojišťoven je provádění všeobecného zdravotního pojištění. Rozsah a způsob, jakým toto zdravotní provádějí jsou samozřejmě dány platnou právní normou.

Pokud bychom se měli bavit o nějakých ověřených výhodách a nevýhodách zdravotních pojišťoven, tak samozřejmě můžeme. První se zaměříme na výhody. Jde zejména o to, že si každý občan může sám vybrat mezi pojišťovnami, přičemž pak může využít všech poskytovaných výhod, které tyto pojišťovny nabízejí.

Jedná se například o zdravotní rekreace, výhody při běžných prohlídkách, slevy na fit centra a spoustu dalšího. V České republice zajišťují pojišťovny několik úkonů. Jedná se například o hrazení zdravotní péče dle smluv, dále vybírání pojištění od pojištěnců, českého státu a zaměstnavatelů pojištěnců, výběr náhrad a regresů a spoustu dalších úkonů. V České republice se v současné době nachází celkem sedm fungujících pojišťoven.

Jedná se například o Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a tak dále. Každá z pojišťoven má svůj charakteristický kód.

Komentáře jsou uzavřeny.