Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Archív štítků: Změna zdravotní pojišťovny

Změna zdravotní pojišťovny

Změna zdravotní pojišťovny je jednou z věcí, kterou byste si měli vždy pořádně rozmyslet a to z jednoho prostého důvodu. O změnu zdravotní pojišťovny totiž můžete zažádat pouze jednou ročně, přičemž vždy musí být tato žádost podána k prvnímu lednu následujícího roku.

Tuto přihlášku pak může podat samozřejmě pojištěnec samotný nebo zákonný zástupce tohoto pojištěnce. Dalším pravidlem je také to, že přihláška musí být podána nejpozději šest měsíců před dnem, kdy chcete aby byla změna uskutečněna.

Jak již bylo řečeno výše, přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny můžete podat pouze jednu. Pokud jich podáte více, tak bude vždy brán ohled pouze na přihlášku, která byl zaregistrována jako první. A to i v tom případě, kdybyste další přihlášky podali ve správném termínu. Pokud tedy zažádáte o změnu zdravotní pojišťovny, tak Vám musí pojišťovna vždy vyhovět, bez ohledu na Vaše důvody.

Jakmile máte smlouvu s nějakou zdravotní pojišťovnou, tak tuto nesmí pojišťovna nikdy sama ukončit. Smlouva končí buď Vaší zásluhou nebo likvidací pojišťovny samozřejmě.

Zajímavá situace nastává také například u narozeného dítěte, u kterého nemáte právo volit nějakou pojišťovnu. Dítě se totiž stává pojištěncem pojišťovny, u které je zaregistrována jeho matka.

Vložil Změna pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář