Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Archív kategorií: Změna pojišťovny

Zdravotní pojišťovny v ČR

Zdravotní pojišťovny v České republice jsou zdravotními a finančními institucemi, přičemž jejich hlavní úkol je provádění všeobecného zdravotního pojištění. Všechny způsoby a rozsahy tohoto zdravotního pojištění jsou pak dány právními platnými normami.

Pokud bychom se měli podívat na seznam pojišťoven, které v současné době v České republice fungují, tak by se jednalo o Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců pojišťoven, bank a stavebnictví, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Dále Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda. Pokud bychom se měli podívat na funkce, které pojišťovny v České republice zajišťují, tak těch je samozřejmě poměrně veliké množství. Jedná se například hrazení zdravotní péče podle smluv, jež mají pojišťovny uzavřené se zdravotnickými institucemi, dále o vybírání zdravotního pojištění od zaměstnavatelů pojištěnců, pojištěnců samotných a také České republiky. Dále se také starají o hrazení nákladů v případě neodkladného léčení pojištěných, a to jak v České republice, tak také v cizině. Další věcí je také vybírání náhrad a regresů v případech, kdy je cizí zavinění.

Jedná se tedy například o pracovní úrazy, nehody, nemoci a poranění, které vznikly v důsledku trestné činnosti a spoustu dalších věcí. Vy si samozřejmě můžete vybrat, jakou pojišťovnu si vyberete, a to například podle nabízených služeb, bonusů a tak podobně.

Vložil Seznam pojišťoven, Změna pojišťovny | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Změna zdravotní pojišťovny

Změna zdravotní pojišťovny je jednou z věcí, kterou byste si měli vždy pořádně rozmyslet a to z jednoho prostého důvodu. O změnu zdravotní pojišťovny totiž můžete zažádat pouze jednou ročně, přičemž vždy musí být tato žádost podána k prvnímu lednu následujícího roku.

Tuto přihlášku pak může podat samozřejmě pojištěnec samotný nebo zákonný zástupce tohoto pojištěnce. Dalším pravidlem je také to, že přihláška musí být podána nejpozději šest měsíců před dnem, kdy chcete aby byla změna uskutečněna.

Jak již bylo řečeno výše, přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny můžete podat pouze jednu. Pokud jich podáte více, tak bude vždy brán ohled pouze na přihlášku, která byl zaregistrována jako první. A to i v tom případě, kdybyste další přihlášky podali ve správném termínu. Pokud tedy zažádáte o změnu zdravotní pojišťovny, tak Vám musí pojišťovna vždy vyhovět, bez ohledu na Vaše důvody.

Jakmile máte smlouvu s nějakou zdravotní pojišťovnou, tak tuto nesmí pojišťovna nikdy sama ukončit. Smlouva končí buď Vaší zásluhou nebo likvidací pojišťovny samozřejmě.

Zajímavá situace nastává také například u narozeného dítěte, u kterého nemáte právo volit nějakou pojišťovnu. Dítě se totiž stává pojištěncem pojišťovny, u které je zaregistrována jeho matka.

Vložil Změna pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Portál zdravotních pojišťoven

Portál zdravotních pojišťoven neboli Portál ZP je internetovou aplikací, kterou bychom mohli přirovnat například k internetovému bankovnictví. Tento portál umožňuje svým uživatelům snadno, rychle, bezpečně a pohodlně vyřídit agendu celkově se sedmi pojišťovnami v České republice.

Jedná se právě například o Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví a Revírní bratrskou pokladno-zdravotní pojišťovnu.

Dále Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR, Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda a nakonec Zdravotní pojišťovnu Metal – Aliance. Roku 2009 pak přistoupila také pojišťovna Média. Portál zdravotních pojišťoven je integrovaná  webová aplikace, která má sloužit především ke komunikaci mezi zdravotní pojišťovnou a lékařem, zaměstnavatelem nebo klasickým pojištěncem. Prostřednictvím tohoto portálu pak zdravotní pojišťovny získávají určité informace od svých klientů.

Jedná se o informace, jako například hlášení o platbách zdravotního pojištění, vyúčtování zdravotní péče od lékařů a tak podobně. Těchto služeb je opravdu veliké množství, přičemž na kompletní seznam se můžete podívat na oficiálních stránkách, které naleznete na internetové adrese portalzp.cz.

Vložil Pojišťovní instituce, Změna pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář