Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Měsíční archív: Srpen 2013

Srovnání zdravotních pojišťoven 2013

Zdravotní pojišťovny jsou specializované finanční a zdravotní instituce, které mají jeden hlavní úkol, a to provádět všeobecné zdravotní pojištění. Volba pojišťovny je pak samozřejmě volbou každého z nás, přičemž si můžeme vybrat tu, která nám nabídne ty nejlepší podmínky a služby.

Podívejme se na seznam zdravotních pojišťoven u nás v České republice. Následující pojišťovny se váží k datu prvního října roku 2012. Od té doby je v České republice celkově sedm funkčních zdravotních pojišťoven.

  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, stavebnictví a pojišťoven
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Revírní bratrská pokladna

Do této doby fungovala například také zdravotní pojišťovna Média, která však zanikla 28. března roku 2011. Bylo to z toho důvodu, že nedosáhla na minimální počet pojištěnců, který je stanoven na sto tisíc. Klienti této pojišťovny pak automaticky přešli pod Veřejnou zdravotní pojišťovnu.

Další pojišťovnou, která zanikla, je pak Metal – Aliance, u které proběhla fúze s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Co proplácí Všeobecná zdravotní pojištovna

Všeobecná zdravotní pojištovna je největší zdravotní pojišťovnou, která se nachází v České republice, přičemž o její zřizování se stará stát České republiky.

Její zřízení se datuje or prvního ledna roku 1992, přičemž je zřízena podle zákona číslo 551 / 1991.

Tímto zákonem se pak také řídí registr lidí, kteří jsou zde pojištění. Pokud bychom se měli bavit o počtu klientů, tak se jedná o opravdu veliké číslo, které se pohybuje kolem šesti a půl milionu.

Všeobecná zdravotní pojištovna je také členem nemocenských pojišťoven a Asociace neziskových mezinárodních pojišťoven. Všichni klienti Všeobecné zdravotní pojištovna se pak mohou spolehnout samozřejmě na kvalitní a odbornou péči, která je zřizována pomocí opravdu široké sítě poboček.

Všeobecná zdravotní pojištovna má také největší síť zdravotnických zaříezní a poskytuje svým pojištěncům garanci výborné a precizní zdravotní péče. Všeobecná zdravotní pojištovna je pak dále také členem skupiny EHFCN, což je evrospká síť, která bojuje proti korupci a podvodům ve zdravotnickém průmyslu.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Co hradí vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna je jednou z resortních zdravotních pojištěn, která působí na území České republiky. Tato pojišťovna spolupracuje s Armádou České republiky a také s Ministerstvem obrany České republiky.

Pokud jde o založení této pojišťovny, tak to se datuje k roku 1992, přičemž jako taková funguje od prvního dne roku 1993, kdy vznikl také současný systém financování zdravotnictví. Samozřejmou činností této pojišťovny je přirozeně hradit zdravotní péči poskytovatelům a také vybírat pojistné od plátců.

Toto jsou vlastně úkony, které zákon ukládá všem pojišťovnám. Kromě tohoto však plní ještě další činnosti. V prvé řadě například vytváří a spravuje fond, který zprostředkovává úhrady zdravotního pečování, které hradí Ministerstvo obrany České republiky.

Dále také vytváří fond, ze kterého se hradí preventivní péče, která je poskytována nad rámce preventivních péčí, které jsou pak dále hrazeny ze zdravotního pojištění pro vojenské jednotky, které jsou v aktivní službe a také pro studenty studující na vojenských školách. Poslední funkcí této pojišťovny je pak zprostředkovávat úhrady na zdravotní péči, která je hrazena Ministerstvem obrany České republiky.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , | Zanechat komentář