Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Archív štítků: Vojenská zdravotní pojišťovna

Co hradí vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna je jednou z resortních zdravotních pojištěn, která působí na území České republiky. Tato pojišťovna spolupracuje s Armádou České republiky a také s Ministerstvem obrany České republiky.

Pokud jde o založení této pojišťovny, tak to se datuje k roku 1992, přičemž jako taková funguje od prvního dne roku 1993, kdy vznikl také současný systém financování zdravotnictví. Samozřejmou činností této pojišťovny je přirozeně hradit zdravotní péči poskytovatelům a také vybírat pojistné od plátců.

Toto jsou vlastně úkony, které zákon ukládá všem pojišťovnám. Kromě tohoto však plní ještě další činnosti. V prvé řadě například vytváří a spravuje fond, který zprostředkovává úhrady zdravotního pečování, které hradí Ministerstvo obrany České republiky.

Dále také vytváří fond, ze kterého se hradí preventivní péče, která je poskytována nad rámce preventivních péčí, které jsou pak dále hrazeny ze zdravotního pojištění pro vojenské jednotky, které jsou v aktivní službe a také pro studenty studující na vojenských školách. Poslední funkcí této pojišťovny je pak zprostředkovávat úhrady na zdravotní péči, která je hrazena Ministerstvem obrany České republiky.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je resortní zdravotní pojišťovnou, která ve své podstatě spolupracuje s Armádou České republiky a samozřejmě také s Ministerstvem obrany České republiky. V České republice se Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky vyskytuje již od roku 1992.

Pojišťovna samozřejmě plní základní úkol, kterým je běžná činnost klasické pojišťovny, avšak na rozdíl od ostatních pojišťoven, toho má na starosti o něco více. Jedná se například o činnosti, jako správa a vytváření fondu, pomocí kterého zprostředkovává zdravotní péče.

Ta je hrazená Ministerstvem obrany České republiky, dále také obecně zprostředkovává úhradu zdravotní péče, která je hrazená Ministerstvem obrany České republiky. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky také vytváří fond, ze kterého je hrazena preventivní péče pro vojáky v aktivní službě a také pro studenty vojenských škol. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké další informace o této zdravotní pojišťovně, tak se můžete mrknout na oficiální internetové stránky této pojišťovny, které naleznete na internetové adrese vozp.cz.

Naleznete zde například něco z historie této nejdéle působící pojišťovny v České republice, informace pro klienty, pro plátce a spoustu dalších informací.

Vložil Pojišťovní instituce | Štítek , , , , | Zanechat komentář