Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Měsíční archív: Leden 2013

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Všeobecná zdravotní pojišťovna je největší zdravotní pojišťovnou v České republice, která je zřizována státem a zajišťuje zdravotní veřejné pojištění. Tato státní pojišťovnická instituce vznikla prvního ledna roku 1992.

Všeobecná zdravotní pojišťovna je členem Asociace neziskových mezinárodních  nemocenských a neziskových pojišťoven a v současné době má něco kolem šest a půl milionu klientů. Klienti této pojišťovny se mohou spolehnout na veliké množství věcí. Jedná se například o to, že pojišťovna má jednu z nejširších sítí smluvních zdravotnických zařízení.

Dále že garantuje kvalitní pečování o své pojištěnce, a to prostřednictvím široké sítě poboček po všech koutech České republiky a tak podobně. Všeobecná zdravotní pojišťovna je také členem organizace, která má název Evropská síť proti korupci a podvodu ve zdravotnictví. Pokud byste se chtěli podívat a přečíst další veliké množství informací o této pojišťovně, tak se můžete podívat na internetové stránky, které naleznete na internetové adrese vzp.cz.

Naleznete zde několik pár hlavních a přehledných kategorií, podle kterých se můžete orientovat. Jedná se například o rozdělení informací pro klienty, plátce, poskytovatele a tak podobně.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovna Metal Aliance

Zdravotní pojišťovna Metal Aliance je pojišťovnou, která v dnešní době již neexistuje, neboť proběhlo prvního desátý roku 2012 sloučení s jinou pojišťovnou, a to s Českou zdravotní průmyslovou.

Všichni klienti tedy, kteří patřili pod pojišťovnu Metal Alianz, automaticky přešli pod Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Jestliže jste tedy využívali například internetových služeb pojišťovny Metal Alianz, tak ty teď naleznete na oficiálních internetových stránkách České zdravotní průmyslové pojišťovny, které naleznete na internetové adrese zpma.cz.

Dozvíte se zde také odpovědi na spoustu otázek, které toto sloučení dvou pojišťoven vyvolalo. Jedná se například otázky, jako proč se vlastně tyto dvě zdravotní pojišťovny sloučily nebo jestli se musíte jít přehlásit do české zdravotní průmyslové pojišťovny.

Dále jestli Vás ošetří Vaši stávající doktoři, jestli musíte svému zaměstnavateli hlásit změnu pojišťovny a tak podobně. Dále se zde můžete podívat například na aktuální nabídky preventivních programů, jakým způsobem získáte nový průkaz pojištěnce, co se stane, když Váš ošetřující lékař nemá s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou smlouvu a spoustu dalších užitečných informací.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Česká národní zdravotní pojišťovna

Česká národní zdravotní pojišťovna v dnešní době již neexistuje, přičemž její činnost byla ukončena třicátého prvního července toku 2009, a to Ministerstvem zdravotnictví České republiky.Nebylo tak však žádní trvalé ukončení, neboť k tomuto datu došlo ke sloučení celkově tří tehdejších pojišťoven, přičemž z nich vzešla pojišťovna jedna, která v současné době nese název Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

V současné době se jedná o třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnu v České republice, přičemž disponuje více než sedmi set třiceti tisíci pojištěnci. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké informace o této pojišťovně, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky, které naleznete na internetové adrese zpma.cz. Pokud se tedy na stránky podíváte, tak Vás přivítá velice přehledný a jednoduchý design, přičemž na horní straně těchto stránek naleznete základní menu, které je rozděleno do mnoha přehledných kategorií a podkategorií.

V prvé řadě se jedná o kategorie, jako například Pojištěnci, kde se například dozvíte, jak se stát pojištěnce české národní zdravotní pojišťovny, bonusy a programy, jaké můžete získat, základní informace o pojištění, o online službách a spoustu dalšího.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Hutnická zdravotní pojišťovna

Hutnická zdravotní pojišťovna jako taková v dnešní době již neexistuje. V současné době se jedná o takzvanou Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je v současné době třetím největším pojišťovnickým institutem v České republice, přičemž má celkově více než sedm set třicet tisíc pojištěnců. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je samozřejmě také členem instituce s názvem Svaz zdravotních pojišťoven České republiky, přičemž její kód je 205.

A jak tedy tato pojišťovna vznikla. Nevznikla jako instituce nová, nýbrž sloučením tří tehdejších pojišťoven. Jednalo se tenkrát o Českou národní zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Angel a právě Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu. Toto rozhodnutí o sloučení těchto tři pojišťoven vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Pokud byste se chtěli dozvědět nějaké informace o této pojišťovně, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky pojišťovny, které naleznete na internetové adrese hzp.cz. Naleznete zde spoustu informací o historii této instituce, tak informace, jak se stát klientem této pojišťovny, služby, akce a bonusy, které tato pojišťovna nabízí a spoustu dalších užitečných informací.

Vložil Pojišťovny u nás | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovna Škoda

Zdravotní pojišťovna Škoda je zaměstnaneckou pojišťovnou, která funguje na českém trhu již dlouhých dvacet let. Založena byla patnáctého desátý roku 1992. Zdravotní pojišťovna Škoda se vyznačuje několika hlavními cíli, které se snaží plnit a dodržovat.

V prvé řadě se jedná například o udržování finančního zdraví ZPŠ, dále například o vytvoření základní sítě smluvních zdravotnických zařízení. Dále nám také garantuje kvalitu, dostupnost a bezpečnost při poskytování péče o zdraví.

Hlavním záměrem Zdravotní pojišťovny Škoda je profilování se jako regionální silná zdravotní pojišťovna, která by měla zabezpečovat potřebnou, kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro své klienty. Na oficiálních internetových stránkách této společnosti můžete využívat také poměrně veliké množství služeb online. Jedná se například o takzvanou Kartu mého srdce, což je vlastně zabezpečený elektronický průvodce péče o Vaše zdraví.

Dále, pokud se podíváte na internetové stránky této pojišťovny, tak zde naleznete samozřejmě další veliké množství informací. Dozvíte se zde například něco z historie této pojišťovny, informace, jak se stát klientem a spoustu dalšího.

Vložil Pojišťovny u nás | Štítek , , , | Zanechat komentář

Česká zdravotní průmyslová pojišťovna

Česká zdravotní průmyslová pojišťovna byla v České republice založena prvního prosince roku 1992, avšak na začátku neměla dnešní název, nýbrž byla založena pod názvem Hutnická zaměstnanecká pojišťovna.

Česká zdravotní průmyslová pojišťovna má jistou organizační struktura, přičemž je rozdělena do několika základních úseků. Jedná se o Úsek finanční, Úsek generálního ředitele, Úsek zdravotní, Úsek strategie, Úsek obchodní a Úsek divizí.

Česká zdravotní průmyslová pojišťovna má také několik hlavních orgánů, které vlastně celou organizaci řídí. Jedná se o správní radu Česká zdravotní průmyslová pojišťovna, dále výbor pro audit, rozhodčí orgán Česká zdravotní průmyslová pojišťovna, dozorčí radu Česká zdravotní průmyslová pojišťovna a generálního ředitele Česká zdravotní průmyslová pojišťovna.

Pokud byste se chtěli k České zdravotní průmyslové pojišťovně registrovat, tak se jedná o velice jednoduchý úkon.Stačí Vám vyplnit pouze jednoduchý registrační online formulář, kde vyplníte všechny základní potřebné údaje. Jakmile toto uděláte, tak Vám bude emailem zasálán aktivační kód, pomocí kterého dokončíte registraci.

Vložil Pojišťovny u nás | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Změna zdravotní pojišťovny

Změna zdravotní pojišťovny je jednou z věcí, kterou byste si měli vždy pořádně rozmyslet a to z jednoho prostého důvodu. O změnu zdravotní pojišťovny totiž můžete zažádat pouze jednou ročně, přičemž vždy musí být tato žádost podána k prvnímu lednu následujícího roku.

Tuto přihlášku pak může podat samozřejmě pojištěnec samotný nebo zákonný zástupce tohoto pojištěnce. Dalším pravidlem je také to, že přihláška musí být podána nejpozději šest měsíců před dnem, kdy chcete aby byla změna uskutečněna.

Jak již bylo řečeno výše, přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny můžete podat pouze jednu. Pokud jich podáte více, tak bude vždy brán ohled pouze na přihlášku, která byl zaregistrována jako první. A to i v tom případě, kdybyste další přihlášky podali ve správném termínu. Pokud tedy zažádáte o změnu zdravotní pojišťovny, tak Vám musí pojišťovna vždy vyhovět, bez ohledu na Vaše důvody.

Jakmile máte smlouvu s nějakou zdravotní pojišťovnou, tak tuto nesmí pojišťovna nikdy sama ukončit. Smlouva končí buď Vaší zásluhou nebo likvidací pojišťovny samozřejmě.

Zajímavá situace nastává také například u narozeného dítěte, u kterého nemáte právo volit nějakou pojišťovnu. Dítě se totiž stává pojištěncem pojišťovny, u které je zaregistrována jeho matka.

Vložil Změna pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku

Žádost zaměstnance o vrácení přeplatku je částka, kterou zaměstnanci vrací zaměstnavatel, jestliže za rok přesáhne určitou částku. Za rok 2012 byla tato částka vyměřena na 1 809 864 korun. Můžou však nastat dvě situace.

Pokud zaměstnanec dosáhl na tento vyměřovací základ u jednoho jediného zaměstnavatele, tak mu zaměstnavatel nemá povinnost nic vracet, neboť žádný přeplatek nevzniká. Druhá situace však nastává, jestliže zaměstnanec má během jednoho roku příjmy od více zaměstnavatelů.

Tedy například má více pracovních poměrů, má určité funkce v dozorčí radě, představenstvu, zastupitelstvu, občanském sdružení a tak podobně. Jestliže dosáhne součet všech vyměřovacích základů na částku 1 809 864, tak má pojištěný nárok na to, aby mu byl vrácen přeplatek. Pokud bychom se měli bavit o výši takového přeplatku, tak se nejedná samozřejmě o plnou částku, o kterou tento limit překročí.

Jedná se o pouhá čtyři a půl procenta z této částky. Jestliže se chcete o této problematice dozvědět více informací, tak můžete prolézt například internet nebo se můžete poptat svých známých, či kamarádů, kteří do této problematiky trochu vidí.

Vložil Platba pojistného | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Hromadné oznámení zaměstnavatele je formulářem, jehož vydávání je jednou ze základních povinností zaměstnavatele. Jednotlivé oznámení mají různé písmenové kódy, které se všeobecně používají.

Máme například kód P, který značí nástup zaměstnancem do zaměstnání, který má trvalý pobyt v České republice nebo také nástup zaměstnance, který má dlouhodobý pobyt na území České republiky a přestupuje k ČPZP.

Dále máme kód A, který označuje nástup občana Evropské Unie do zaměstnání, přičemž je tento zaměstnanec pojištěný v České republice. Pak je kód C, který označuje situaci, kdy se přihlásí zaměstnanec, který nemá trvalý pobyt na území České republiky a pochází ze země mimo EU.

Zajímavým kódem je pak také například kód O, který označuje takzvané jednodenní zaměstnaní, tedy když vznikne jeden den pracovní poměr a ještě ten den je tento pracovní poměr ukončen. Takových kódů je samozřejmě poměrně veliké množství.

Pokud se chcete podívat a přečíst si všechny informace o těchto kódech a co znamenají, můžete se podívat například na internetové stránky České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Vložil Zaměstnavatelská oznámení | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Povinnost pravidelně platit pojistné mají všichni zaměstnanci a zaměstnavatelé, kteří mají účast v důchodovém a nemocenském pojištění. Dále také samozřejmě OSVČ, neboli osoby samostatně výdělečně činné a v neposlední řadě také lidé, kteří si dobrovolně zřídili důchodové pojištění.

Pokud jde o počítání pojistného, tak to funguje na principu stanovených procent z vyměřeného základu za období. U zaměstnanců je rozhodné období jeden měsíc, za který se pak musí pojistné zaplatit. U osob samostatně výdělečně činných je toto rozhodné období jeden kalendářní rok.

Pokud bychom se měli bavit o sazbách pojistného z vyměřovacích základů, tak máme celkově čtyři sazby. V prvé řadě máme zaměstnavatele, u kterého je to dvacet pět procent.

Dále máme zaměstnance, u kterého je to šest a půl procenta, což jde na důchodové pojištění. Poté máme osoby samostatně výdělečně činné a u těchto je tato sazba 29,2 procenta. Pokud bychom ještě brali osoby, kteří si dobrovolně platí důchodové pojištění, tak zde je sazba dvacet osm procent.

Vložil Platba pojistného | Štítek , , , , | Zanechat komentář