Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Měsíční archív: Únor 2013

Zdravotní pojišťovny v ČR

Zdravotní pojišťovny v České republice jsou zdravotními a finančními institucemi, přičemž jejich hlavní úkol je provádění všeobecného zdravotního pojištění. Všechny způsoby a rozsahy tohoto zdravotního pojištění jsou pak dány právními platnými normami.

Pokud bychom se měli podívat na seznam pojišťoven, které v současné době v České republice fungují, tak by se jednalo o Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců pojišťoven, bank a stavebnictví, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Dále Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda. Pokud bychom se měli podívat na funkce, které pojišťovny v České republice zajišťují, tak těch je samozřejmě poměrně veliké množství. Jedná se například hrazení zdravotní péče podle smluv, jež mají pojišťovny uzavřené se zdravotnickými institucemi, dále o vybírání zdravotního pojištění od zaměstnavatelů pojištěnců, pojištěnců samotných a také České republiky. Dále se také starají o hrazení nákladů v případě neodkladného léčení pojištěných, a to jak v České republice, tak také v cizině. Další věcí je také vybírání náhrad a regresů v případech, kdy je cizí zavinění.

Jedná se tedy například o pracovní úrazy, nehody, nemoci a poranění, které vznikly v důsledku trestné činnosti a spoustu dalších věcí. Vy si samozřejmě můžete vybrat, jakou pojišťovnu si vyberete, a to například podle nabízených služeb, bonusů a tak podobně.

Vložil Seznam pojišťoven, Změna pojišťovny | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou České republiky, přičemž v současné době má něco kolem jednoho milionu klientů ze všech koutů České republiky. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má zvláštní kód s číslem 205.

Jedná se o pojišťovnu, která vznikla třicátého prvního července roku 2009, a to sloučením tří pojišťoven. Jednalo se o pojišťovny Zdravotní pojišťovna Angel, Hutnická zaměstnanecká pojišťovna a Česká národní zdravotní pojišťovna.

Roku 2012 se pak ještě přidala pojišťovna Metal Alianz. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké další informace o této České zdravotní průmyslové pojišťovně, tak se můžete podívat na její oficiální internetové stránky, které naleznete na internetové adrese zpma.cz. Pokud se tedy podíváte na stránky, tak Vás přivítá klasický jednoduchý a přehledný design, přičemž hned na první stránce máte na výběr z několika kategorií, které jsou zde přehledně rozděleny.

Jedná se například o kategorii Firmy, kde se dozvíte o možnostech pojištění zaměstnavatelů, osob samostatně výdělečně činných, ověřování pojištěnců a tak podobně. Další kategorií jsou zde například Pojištěnci, kde se dozvíte, jak se vlastně můžete stát klientem České průmyslové zdravotní pojišťovny a tak podobně.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovna Ministerstvo Vnitra

Zdravotní pojišťovna Ministerstvo Vnitra České republiky je zdravotnickou pojišťovnou, která byla založena ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Zdravotní pojišťovna Ministerstvo Vnitra je druhá největší zdravotní pojišťovna v České republice. Pojišťovna funguje v České republice od roku 1993, tedy přesně od založení samostatného Českého státu.

V současné době má pojišťovna zhruba přes jeden milion klientů po celé České Republice.

Celkově dále Zdravotní pojišťovna Ministerstvo Vnitra disponuje osmi hlavními pobočkami a osmdesáti teritoriálními pracovišti po celé České republice. Pokud se chcete podívat na více informací o této pojišťovně, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky, které naleznete na internetové adrese zpmvcr.cz.

Pokud se tedy podíváte na tyto stránky, tak Vás přivítá velice příjemný a jednoduchý design, přičemž hned na hlavní stránce naleznete několik hlavních a přehledných kategorií. Jedná se například o kategorii Pojištěnci, kde naleznete informace jako například jak se stát pojištěncem, výhody pro pojištěnce a seznam všech poboček včetně otevíracích dob.

Dále kategorie Plátci, které naleznete informace pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a tak podobně. Další kategorií jsou Lékaři, kde naleznete všechny informace pro lékaře.

Vložil Pojišťovní instituce | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Vojenská zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je resortní zdravotní pojišťovnou, která ve své podstatě spolupracuje s Armádou České republiky a samozřejmě také s Ministerstvem obrany České republiky. V České republice se Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky vyskytuje již od roku 1992.

Pojišťovna samozřejmě plní základní úkol, kterým je běžná činnost klasické pojišťovny, avšak na rozdíl od ostatních pojišťoven, toho má na starosti o něco více. Jedná se například o činnosti, jako správa a vytváření fondu, pomocí kterého zprostředkovává zdravotní péče.

Ta je hrazená Ministerstvem obrany České republiky, dále také obecně zprostředkovává úhradu zdravotní péče, která je hrazená Ministerstvem obrany České republiky. Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky také vytváří fond, ze kterého je hrazena preventivní péče pro vojáky v aktivní službě a také pro studenty vojenských škol. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké další informace o této zdravotní pojišťovně, tak se můžete mrknout na oficiální internetové stránky této pojišťovny, které naleznete na internetové adrese vozp.cz.

Naleznete zde například něco z historie této nejdéle působící pojišťovny v České republice, informace pro klienty, pro plátce a spoustu dalších informací.

Vložil Pojišťovní instituce | Štítek , , , , | Zanechat komentář

OZP zdravotní pojišťovna

OZP, neboli celým názvem Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců pojišťoven, bank a stavebnictví je českou zdravotní pojišťovnou, přičemž její specifický kód je číslo 207. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců pojišťoven, bank a stavebnictví je členem instituce, jež nese název Svaz zdravotních pojišťoven České republiky.

V dnešní době je to třetí největší zaměstnanecká pojišťovna, která má své pobočky opravdu po celé České republice, nejen v Praze. Dále také například v Ostravě, Brně, Opavě, Táboře, Českých Budějovicích.

Dále v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Plzni, Liberci, Berouně, Zlíně, Olomouci, Jihlavě, Pardubicích, Karlových Varech a tak dále.

Pokud se budete chtít dočíst o dalších informacích o této pojišťovnické instituci, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky této pojišťovny, které naleznete na internetové adrese ozp.cz. Pokud se tedy mrknete na stránky, tak Vás přivítá velice příjemný a jednoduchý design, přičemž zde naleznete několik hlavních přehledných kategorií, podle kterých si vyberete, co vlastně potřebujete. Naleznete zde informace pro klienty, pro plátce, pro lékaře, portál pro elektronickou komunikaci a spoustu dalších informací.

Vložil Největší pojišťovny | Štítek , , , , | Zanechat komentář