Seznam zdravotních pojišťoven v České republice

Archív kategorií: Seznam pojišťoven

Srovnání zdravotních pojišťoven 2013

Zdravotní pojišťovny jsou specializované finanční a zdravotní instituce, které mají jeden hlavní úkol, a to provádět všeobecné zdravotní pojištění. Volba pojišťovny je pak samozřejmě volbou každého z nás, přičemž si můžeme vybrat tu, která nám nabídne ty nejlepší podmínky a služby.

Podívejme se na seznam zdravotních pojišťoven u nás v České republice. Následující pojišťovny se váží k datu prvního října roku 2012. Od té doby je v České republice celkově sedm funkčních zdravotních pojišťoven.

  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, stavebnictví a pojišťoven
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Revírní bratrská pokladna

Do této doby fungovala například také zdravotní pojišťovna Média, která však zanikla 28. března roku 2011. Bylo to z toho důvodu, že nedosáhla na minimální počet pojištěnců, který je stanoven na sto tisíc. Klienti této pojišťovny pak automaticky přešli pod Veřejnou zdravotní pojišťovnu.

Další pojišťovnou, která zanikla, je pak Metal – Aliance, u které proběhla fúze s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovny v ČR

Zdravotní pojišťovny v České republice jsou zdravotními a finančními institucemi, přičemž jejich hlavní úkol je provádění všeobecného zdravotního pojištění. Všechny způsoby a rozsahy tohoto zdravotního pojištění jsou pak dány právními platnými normami.

Pokud bychom se měli podívat na seznam pojišťoven, které v současné době v České republice fungují, tak by se jednalo o Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky, Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců pojišťoven, bank a stavebnictví, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu.

Dále Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra a Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda. Pokud bychom se měli podívat na funkce, které pojišťovny v České republice zajišťují, tak těch je samozřejmě poměrně veliké množství. Jedná se například hrazení zdravotní péče podle smluv, jež mají pojišťovny uzavřené se zdravotnickými institucemi, dále o vybírání zdravotního pojištění od zaměstnavatelů pojištěnců, pojištěnců samotných a také České republiky. Dále se také starají o hrazení nákladů v případě neodkladného léčení pojištěných, a to jak v České republice, tak také v cizině. Další věcí je také vybírání náhrad a regresů v případech, kdy je cizí zavinění.

Jedná se tedy například o pracovní úrazy, nehody, nemoci a poranění, které vznikly v důsledku trestné činnosti a spoustu dalších věcí. Vy si samozřejmě můžete vybrat, jakou pojišťovnu si vyberete, a to například podle nabízených služeb, bonusů a tak podobně.

Vložil Seznam pojišťoven, Změna pojišťovny | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Zdravotní pojišťovna Metal Aliance

Zdravotní pojišťovna Metal Aliance je pojišťovnou, která v dnešní době již neexistuje, neboť proběhlo prvního desátý roku 2012 sloučení s jinou pojišťovnou, a to s Českou zdravotní průmyslovou.

Všichni klienti tedy, kteří patřili pod pojišťovnu Metal Alianz, automaticky přešli pod Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Jestliže jste tedy využívali například internetových služeb pojišťovny Metal Alianz, tak ty teď naleznete na oficiálních internetových stránkách České zdravotní průmyslové pojišťovny, které naleznete na internetové adrese zpma.cz.

Dozvíte se zde také odpovědi na spoustu otázek, které toto sloučení dvou pojišťoven vyvolalo. Jedná se například otázky, jako proč se vlastně tyto dvě zdravotní pojišťovny sloučily nebo jestli se musíte jít přehlásit do české zdravotní průmyslové pojišťovny.

Dále jestli Vás ošetří Vaši stávající doktoři, jestli musíte svému zaměstnavateli hlásit změnu pojišťovny a tak podobně. Dále se zde můžete podívat například na aktuální nabídky preventivních programů, jakým způsobem získáte nový průkaz pojištěnce, co se stane, když Váš ošetřující lékař nemá s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou smlouvu a spoustu dalších užitečných informací.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Česká národní zdravotní pojišťovna

Česká národní zdravotní pojišťovna v dnešní době již neexistuje, přičemž její činnost byla ukončena třicátého prvního července toku 2009, a to Ministerstvem zdravotnictví České republiky.Nebylo tak však žádní trvalé ukončení, neboť k tomuto datu došlo ke sloučení celkově tří tehdejších pojišťoven, přičemž z nich vzešla pojišťovna jedna, která v současné době nese název Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

V současné době se jedná o třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnu v České republice, přičemž disponuje více než sedmi set třiceti tisíci pojištěnci. Pokud byste se chtěli podívat na nějaké informace o této pojišťovně, tak se můžete podívat na oficiální internetové stránky, které naleznete na internetové adrese zpma.cz. Pokud se tedy na stránky podíváte, tak Vás přivítá velice přehledný a jednoduchý design, přičemž na horní straně těchto stránek naleznete základní menu, které je rozděleno do mnoha přehledných kategorií a podkategorií.

V prvé řadě se jedná o kategorie, jako například Pojištěnci, kde se například dozvíte, jak se stát pojištěnce české národní zdravotní pojišťovny, bonusy a programy, jaké můžete získat, základní informace o pojištění, o online službách a spoustu dalšího.

Vložil Seznam pojišťoven | Štítek , , , , | Zanechat komentář